Jheronimus Accountants B.V. besteedt veel zorg aan haar website, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Jheronimus Accountants B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Jheronimus Accountants B.V.

Jheronimus Accountants B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, en zeker indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Jheronimus Accountants B.V..

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Jheronimus Accountants B.V. is ook niet aansprakelijk voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Voor meer informatie en/of vragen met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact met ons worden opgenomen.