Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

04
nov, 2021

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand, die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. De erfbelasting wordt geheven van de verkrijger.

De enige erfgenaam van een overledene meende dat zij de aan haar opgelegde aanslag erfbelasting niet hoefde te betalen, omdat de executeur-testamentair het bedrag van de nalatenschap niet aan haar had betaald. De rechtbank Den Haag oordeelde anders. Gelet op de tekst van de wet is de erfgenaam over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd. Aan die verschuldigdheid doet niet af, dat zij feitelijk niets heeft ontvangen of dat dat de executeur hoofdelijk aansprakelijk is voor de erfbelasting.

De rechtbank verlaagde de aanslag wel, omdat de schatting, waarop de inspecteur de ambtshalve vastgestelde aanslag had gebaseerd, niet redelijk was. De schatting was beduidend hoger dan uit de door de inspecteur overgelegde gegevens bleek.

Bron:Rechtbank Den Haag| jurisprudentie| ECLINLRBDHA20217995, SGR 20/2583| 11-07-2021
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
WeFact
Fiscaal Gemak
Visionplanner
Greywood Fiscalisten
Zenvoices
Exact Online
Mollie
ValidSign
Mijn Kantoor
Firm24
Auxilium Adviesgroep
Rapportage Gemak
Payt
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.