Aftrekposten hoogste tariefschijf

11
nov, 2021

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf gaat in 2021 tegen 43% in plaats van tegen het tabeltarief van 49,5%. In 2022 daalt het aftrektarief naar 40%. De hoogste tariefschijf begint in 2021 bij een inkomen van € 68.507 en in 2022 bij € 69.398.

Persoonsgebonden aftrek

Onder de persoonsgebonden aftrek vallen de volgende aftrekposten:

  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
  • weekenduitgaven voor gehandicapten;
  • scholingsuitgaven; en
  • aftrekbare giften.

Het zo mogelijk naar voren halen van uitgaven die kwalificeren als persoonsgebonden aftrek of het in 2021 vooruit betalen van hypotheekrente over de eerste helft van 2022 kan voordelig zijn.

Bron:Overig| publicatie| 21-10-2021
Auxilium Adviesgroep
Rapportage Gemak
Payt
Firm24
WeFact
Exact Online
Mijn Kantoor
Zenvoices
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
ValidSign
Fiscaal Gemak
Visionplanner
Greywood Fiscalisten
Mollie
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.