AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

11
nov, 2021

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS gaat uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Op grond van deze resterende levensverwachting wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd. Dat geldt ook voor de aanvangsleeftijd van de AOW-verzekering. Deze blijft in 2027 17 jaar.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| publicatie| 2021-0000168679| 04-11-2021
Rapportage Gemak
Exact Online
ValidSign
Zenvoices
Visionplanner
Payt
Greywood Fiscalisten
WeFact
Mollie
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Mijn Kantoor
Firm24
Auxilium Adviesgroep
Fiscaal Gemak
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.