Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

11
nov, 2021

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke personen worden afgeschermd in het handelsregister, is in het Staatsblad geplaatst. Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De aanleiding voor de beslissing om woonadresgegevens standaard af te schermen is de wens om burgers en ondernemers beter te beschermen tegen ongewenste telemarketing of misbruik door derden. Het besluit geeft invulling aan een met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen om de woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, van maten in maatschappen en van vennoten in vof’s en cv’s standaard af te schermen.

Bron:Ministerie van Economische Zaken en Klimaat| besluit| Staatsblad 2021, 519| 01-11-2021
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Payt
ValidSign
Greywood Fiscalisten
Firm24
Mijn Kantoor
Mollie
Visionplanner
Auxilium Adviesgroep
Zenvoices
Exact Online
Fiscaal Gemak
WeFact
Rapportage Gemak
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.