Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17
nov, 2022

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2023. De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld op 6,68%. In 2022 is dit 6,75%. In andere gevallen bedraagt de premie 5,43%. In 2022 geldt een percentage van 5,55 van het bijdrage-inkomen.

Bron:Overig| besluit| 3442107-1036921-Z, Staatscourant 2022, Nr. 30233| 13-11-2022
ValidSign
Visionplanner
Firm24
Auxilium Adviesgroep
Fiscaal Gemak
Payt
Zenvoices
WeFact
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Mijn Kantoor
Mollie
Rapportage Gemak
Greywood Fiscalisten
Exact Online
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.