BIK vervalt met terugwerkende kracht

03
jun, 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van ongeoorloofde staatssteun. Om het budget dat voor de BIK was uitgetrokken toch aan het bedrijfsleven ten goede te laten komen stelt het kabinet voor om de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) te verlagen, waarschijnlijk per 1 augustus 2021.

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden. Daarna zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan het parlement worden voorgelegd.

Bron:Ministerie van Financiën| publicatie| 2021-0000102544| 27-05-2021
ValidSign
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Mollie
Payt
Fiscaal Gemak
Rapportage Gemak
Exact Online
WeFact
Zenvoices
Greywood Fiscalisten
Visionplanner
Auxilium Adviesgroep
Firm24
Mijn Kantoor
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.