Box 2

22
sep, 2022

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van 2024 verdeeld in twee schijven. Voor de eerste schijf van € 67.000 geldt dan een basistarief van 24,5%. Daarboven geldt een tarief van 31%. Dat moet aanmerkelijkbelanghouders stimuleren om de bv jaarlijks dividend uit te laten keren. Inkomen uit aanmerkelijk belang is een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, dat aan beide partners kan worden toegerekend. Dit houdt in dat voor partners het lage tarief geldt tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 134.000, mits zij ervoor kiezen het inkomen gelijk over hen te verdelen. De tariefgrens zal jaarlijks worden aangepast aan de inflatie.

Bron:Ministerie van Financiën| wetsvoorstel| 20-09-2022
Fiscaal Gemak
Mijn Kantoor
ValidSign
Auxilium Adviesgroep
Mollie
Visionplanner
Rapportage Gemak
Payt
Zenvoices
Exact Online
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
WeFact
Firm24
Greywood Fiscalisten
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.