Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

02
dec, 2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag. Voor deze opslag geldt een wettelijk maximum. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. In verband met de coronacrisis is de opslag op de wettelijke rente tijdelijk verlaagd naar 8 procentpunten. Deze tijdelijke verlaging eindigt op 1 juli 2022. Ter voorbereiding op een mogelijke structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding wordt een voorstel ter consultatie voorgelegd om de opslag per 1 juli 2022 structureel te verlagen naar 8 procentpunten. Uitgaande van de huidige wettelijke rente zou de maximale kredietvergoeding daarmee uitkomen op 10%.

Doel van een verlaging van de maximale kredietvergoeding is het voorkomen van financiële problemen voor consumenten. De verlaging zou ook kunnen zorgen voor een strenger acceptatiebeleid van kredietaanbieders doordat de financiële ruimte voor een risico-opslag wordt verminderd. Tot 17 december kan op het voorstel worden gereageerd via https://www.internetconsultatie.nl/beleidsnotakredietvergoeding.

Bron:Ministerie van Financiën| publicatie| 18-11-2021
Zenvoices
Auxilium Adviesgroep
Firm24
Rapportage Gemak
Payt
Greywood Fiscalisten
Fiscaal Gemak
Mollie
Exact Online
Visionplanner
Mijn Kantoor
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
ValidSign
WeFact
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.