Giftenaftrek

11
nov, 2022

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van € 60. Het kan fiscaal voordelig zijn om de geplande giften voor twee jaar in één jaar te betalen. Zo beperkt u de invloed van de aftrekdrempel.
Voor giften in de vorm van een periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar geldt de aftrekdrempel niet. Wel wordt voor deze giften een plafond van € 250.000 per jaar ingevoerd op 1 januari 2023, met terugwerkende kracht tot 4 oktober 2022.

Bron:Overig| publicatie| 24-10-2022
ValidSign
Mollie
Rapportage Gemak
Auxilium Adviesgroep
Zenvoices
Fiscaal Gemak
Mijn Kantoor
Visionplanner
WeFact
Firm24
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Greywood Fiscalisten
Exact Online
Payt
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.