Herziening aftrek voorbelasting

11
nov, 2021

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties is veranderd. Voor onroerende zaken is de herzieningstermijn negen jaar, volgend op het jaar waarin u de zaak bent gaan gebruiken. Voor roerende zaken, waarop wordt afgeschreven, bedraagt de herzieningstermijn vier jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De herziening verwerkt u in de laatste aangifte van het jaar.

Bron:Overig| publicatie| 21-10-2021
Greywood Fiscalisten
Zenvoices
Fiscaal Gemak
Mijn Kantoor
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Mollie
WeFact
ValidSign
Rapportage Gemak
Firm24
Exact Online
Payt
Auxilium Adviesgroep
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.