Herziening aftrek voorbelasting

11
nov, 2022

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties is veranderd. Voor onroerende zaken is de herzieningstermijn negen jaar, volgend op het jaar waarin u de zaak bent gaan gebruiken. Voor roerende zaken, waarop wordt afgeschreven, bedraagt de herzieningstermijn vier jaar, volgend op het jaar van ingebruikname. De herziening verwerkt u in de laatste aangifte van het jaar.

Bron:Overig| publicatie| 24-10-2022
Firm24
Payt
Exact Online
Greywood Fiscalisten
Fiscaal Gemak
Zenvoices
ValidSign
WeFact
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Auxilium Adviesgroep
Mijn Kantoor
Rapportage Gemak
Mollie
Visionplanner
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.