Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23
jun, 2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. De huidige wet kent geen wettelijk minimumuurloon, maar gaat uit van een maandloon. Dit maandloon wordt teruggerekend naar week- en dagbedragen. Afhankelijk van het gebruikelijke aantal uren per werkweek varieert het huidige uurloon. Het wetsvoorstel moet aan dat verschil in uurloon een einde maken. In het wetsvoorstel is het minimumuurloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. De beoogde datum van invoering is 1 januari 2024.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| wetsvoorstel| 06-06-2022
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Visionplanner
Zenvoices
Firm24
Rapportage Gemak
ValidSign
Mijn Kantoor
WeFact
Mollie
Exact Online
Greywood Fiscalisten
Fiscaal Gemak
Payt
Auxilium Adviesgroep
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.