Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

21
okt, 2021

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per 1 oktober is de Belastingdienst weer begonnen met de invordering van belastingschulden. De staatssecretaris van Financiën biedt mensen die naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting niet hebben betaald de mogelijkheid van kort uitstel van betaling. Dat geldt ook als inmiddels meer dan vier maanden zijn verstreken na de uiterste betaaldatum van de aanslag. De ontvanger kan voor naheffingsaanslagen  motorrijtuigenbelasting, die voor 1 oktober betaald moesten zijn, uitstel van betaling toekennen voor maximaal vier maanden, te rekenen vanaf 1 oktober 2021. Dit betekent dat als het uitstel per 1 november 2021 wordt verleend, het uitstel nog maximaal drie maanden kan bedragen.

Bron:Ministerie van Financiën| besluit| nr. 2021-193728, Staatscourant 2021, Nr. 43027| 05-10-2021
Firm24
Auxilium Adviesgroep
Mollie
WeFact
Rapportage Gemak
Visionplanner
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Greywood Fiscalisten
Payt
Exact Online
ValidSign
Fiscaal Gemak
Zenvoices
Mijn Kantoor
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.