Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

10
feb, 2022

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing in box 3 op stelselniveau in strijd met het recht op het ongestoord genot van bezit heeft verklaard, heeft de Belastingdienst nu uitspraak gedaan in de massaalbezwaarprocedures. De onder deze procedures vallende bezwaren over de jaren 2017 tot en met 2020 zijn gegrond verklaard. De Hoge Raad heeft in zijn arrest aan de belanghebbende rechtsherstel geboden door het werkelijk behaalde rendement te belasten. Wat de gevolgen zijn van de uitspraak op de massale bezwaren is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het huidige systeem niet in stand kan blijven.

Bron:Ministerie van Financiën| publicatie| Staatscourant 2022, Nr. 4198, nr. 2022-35664| 03-02-2022
Auxilium Adviesgroep
Firm24
Rapportage Gemak
WeFact
Exact Online
Mijn Kantoor
Greywood Fiscalisten
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Zenvoices
Mollie
ValidSign
Fiscaal Gemak
Payt
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.