Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

08
sep, 2022

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld naar 2026. Dat betekent dat de overbruggingswetgeving volgens de spaarvariant een jaar langer blijft bestaan. Volgens het coalitieakkoord zou de stelselwijziging in 2025 worden ingevoerd. Door het arrest van de Hoge Raad van december 2021 en de daarmee samenhangende regeling voor het rechtsherstel en overbruggingswetgeving is die datum niet meer haalbaar.

In de overbruggingswetgeving wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van vermogen over spaargeld en beleggingen. Deze wetgeving maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023, dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het kabinet maakt dan ook de besluitvorming over rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers bekend.

Bron:Ministerie van Financiën| publicatie| 04-09-2022
Fiscaal Gemak
Auxilium Adviesgroep
Mollie
WeFact
Firm24
Greywood Fiscalisten
ValidSign
Payt
Mijn Kantoor
Exact Online
Zenvoices
Rapportage Gemak
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Visionplanner
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.