Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23
sep, 2021

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf daalt van 37,1 naar 37,07%. De overige bedragen voor 2022 worden voor zover van toepassing geïndexeerd. De indexatiefactor bedraagt 1,013.

Uitzondering fiscaal partnerbegrip IACK

Voorwaarde voor de toepassing van de IACK is dat de belastingplichtige geen partner heeft of een partner met een hoger arbeidsinkomen. Iemand die geen inwoner van Nederland en geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige is, wordt niet aangemerkt als fiscaal partner. Hierdoor kunnen bepaalde belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner onbedoeld recht hebben op de IACK. Om dit te voorkomen geldt met ingang van 2022 een uitzondering op het fiscale partnerbegrip voor de toepassing van de IACK.

Bron:Ministerie van Financiën| wetsvoorstel| 20-09-2021
Mollie
Rapportage Gemak
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Zenvoices
Firm24
Auxilium Adviesgroep
Payt
Mijn Kantoor
Greywood Fiscalisten
Exact Online
WeFact
ValidSign
Fiscaal Gemak
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.