Terugbetaling teveel opgenomen verlof

02
jun, 2022

Na de beëindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening. Die resulteerde in een terug te betalen bedrag van € 385 omdat de werknemer 25 verlofuren te veel had opgenomen. De werknemer gaf geen gehoor aan het verzoek van de werkgever om dit bedrag binnen 30 dagen over te maken. Ook na een aanmaning heeft de werknemer niet betaald.

De kantonrechter heeft de werknemer veroordeeld tot betaling van dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Het verweer van de werknemer was dat de vordering moest worden afgewezen omdat de werkgever zich niet had gehouden aan de afspraak om de te veel opgenomen verlofuren te verrekenen met het salaris over september 2020. Het feit dat de werkgever zich niet aan die afspraak heeft gehouden, doet aan de terugbetalingsverplichting van de werknemer niet af. Dat de werknemer per saldo te veel aan loon heeft ontvangen was niet in geschil.

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLINLRBNHO20223540, 9559732 CV EXPL 21-7891| 19-04-2022
WeFact
Payt
Mollie
Rapportage Gemak
Exact Online
Greywood Fiscalisten
Fiscaal Gemak
Mijn Kantoor
ValidSign
Zenvoices
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Firm24
Auxilium Adviesgroep
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.