Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

02
jun, 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is een motie aangenomen om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50 naar 70. De minister van SZW heeft in een besluit het uitkeringspercentage overeenkomstig de motie gewijzigd. Dit betekent dat ouders die gebruik maken van de regeling betaald ouderschapsverlof via het UWV 70% van hun dagloon doorbetaald krijgen. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het maximum dagloon.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| wetswijziging| Staatsblad 2022, 174| 09-05-2022
Rapportage Gemak
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Payt
Greywood Fiscalisten
Mijn Kantoor
Exact Online
Mollie
Zenvoices
Auxilium Adviesgroep
Firm24
Fiscaal Gemak
WeFact
ValidSign
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.