Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

10
mrt, 2022

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van het loon, naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van de Wet betaald ouderschapsverlof. De verhoging zal per 2 augustus 2022 worden doorgevoerd.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| besluit| 07-03-2022
ValidSign
Fiscaal Gemak
Exact Online
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Rapportage Gemak
Zenvoices
Firm24
Greywood Fiscalisten
Mijn Kantoor
Auxilium Adviesgroep
WeFact
Mollie
Payt
Visionplanner
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.