Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

10
mrt, 2022

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van het loon, naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van de Wet betaald ouderschapsverlof. De verhoging zal per 2 augustus 2022 worden doorgevoerd.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| besluit| 07-03-2022
Fiscaal Gemak
Auxilium Adviesgroep
Zenvoices
Payt
ValidSign
Mijn Kantoor
Firm24
WeFact
Exact Online
Rapportage Gemak
Mollie
Greywood Fiscalisten
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.