Verplicht eigen risico Zvw 2022

15
jul, 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het kabinet geeft gehoor aan dit verzoek en heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering in 2022 wordt gefixeerd op het bedrag van € 385 per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder. Een volgend kabinet kan dan een besluit nemen over het eigen risico in 2023 en latere jaren.

Bron:Overig| publicatie| 3227384-1012526-Z| 13-07-2021
Mollie
Exact Online
Visionplanner
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Auxilium Adviesgroep
ValidSign
Mijn Kantoor
Zenvoices
Firm24
Greywood Fiscalisten
Payt
WeFact
Rapportage Gemak
Fiscaal Gemak
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.