Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

11
nov, 2021

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van € 105.302 in 2021. Om van deze vrijstelling gebruik te maken hoeft er geen familierelatie tussen schenker en verkrijger te zijn. De verkrijger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag van € 105.302 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie. De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning staat politiek ter discussie. De vraag is hoelang deze vrijstelling blijft bestaan.

Bron:Overig| publicatie| 21-10-2021
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Zenvoices
WeFact
Fiscaal Gemak
Exact Online
Mollie
Payt
Greywood Fiscalisten
Mijn Kantoor
Rapportage Gemak
ValidSign
Firm24
Auxilium Adviesgroep
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.