Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

11
nov, 2021

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van € 105.302 in 2021. Om van deze vrijstelling gebruik te maken hoeft er geen familierelatie tussen schenker en verkrijger te zijn. De verkrijger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag van € 105.302 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie. De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning staat politiek ter discussie. De vraag is hoelang deze vrijstelling blijft bestaan.

Bron:Overig| publicatie| 21-10-2021
Mollie
Rapportage Gemak
Fiscaal Gemak
ValidSign
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Visionplanner
WeFact
Auxilium Adviesgroep
Greywood Fiscalisten
Mijn Kantoor
Firm24
Zenvoices
Payt
Exact Online
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.