Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

11
nov, 2022

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil
tussen de eerder berekende belasting en de herrekende belasting, verminderd met een drempelbedrag van € 545, wordt op verzoek teruggegeven.

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Middeling is voor het laatst mogelijk over een tijdvak waarin het inkomen over het jaar 2022 is begrepen. Dat betekent dat middeling voor het laatst mogelijk is over de jaren 2022 tot en met 2024.

Bron:Overig| publicatie| 24-10-2022
Visionplanner
Exact Online
Mollie
Firm24
Payt
Rapportage Gemak
Greywood Fiscalisten
ValidSign
Fiscaal Gemak
Auxilium Adviesgroep
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Zenvoices
Mijn Kantoor
WeFact
© Jheronimus Accountants B.V. All rights reserved.